Aktualności Historia Patron Kapłani Wspólnoty Biuro parafialne Ogłoszenia Porządek nabożeństw Kontakt Linki
271808
Wspólnoty parafialne
  • Ministranci i Lektorzy
  • Domowy Kościół
  • Kółka żywego Różańca
  • Apostolstwo Dobrej Śmierci
  • Legion Maryi
  • Chór dziecięcy
  • Wspólnoty neokatechumenalne
  • Apostolat Margaretka
  • Schola młodzieżowa
  • Ruch Światło Życie


  • Apostolstwo Dobrej Śmierci

    Zostało zatwierdzone w 1908 r przez papieża Piusa X. Jest grupą otwartą dla wszystkich bez wyjątku chrześcijan, by zapewnić im łaskę wytrwania, a wraz z nią łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci. Jako hasło i motto życia apostolstwa są słowa powtarzane często przez Chrystusa; "Czuwajcie...Módlcie się... Bądźcie gotowi!"( Mt 25,13).

    Zasadniczym celem wszystkich wysiłków Apostolstwa jest przygotowanie wiernych do dobrej śmierci przez życie modlitwą i spełnianie dobrych uczynków. Apostolstwo Dobrej Śmierci zmierza zatem wyjednywać:

  • dla wiernych katolików - łaskę wytrwania w praktykach życia chrześcijańskiego,
  • dla obojętnych religijnie i grzeszników - łaskę nawrócenia,
  • dla wszystkich bez wyjątku - łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci.


  • Formy modlitwy praktykowane i zalecane:

  • nabożeństwa do Matki Bożej Bolesnej,
  • pamięć o rzeczach ostatecznych, a szczególnie myśl o śmierci,
  • odmawianie Zdrowaś Maryjo, praktykowanie codziennego rachunku sumienia, miesięczny dzień skupienia z przygotowaniem do śmierci - słowem te akty życia chrześcijańskiego, dzięki którym łatwiejsze staje się wytrwanie w dobrym.
  • Ponadto proponuje się ludziom dobrej woli różne praktyki ku czci Matki Bożej Bolesnej np. Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej, praktykowanie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, czy uczestnictwo w Mszach św. zamawianych za siebie lub innych z prośbą o łaskę dobrej śmierci.

    Apostolstwo Dobrej Śmierci jest więc zrzeszeniem modlitewnym, które ma na celu nauczyć dobrego umierania i uzyskania łaski dobrej śmierci tak dla siebie, jak i dla wszystkich członków.

    Opiekunem grupy jest od września 2007r ks. Adam Haraszczuk. Grupa spotyka się raz w miesiącu na wspólnej modlitwie.

     
     
    projekt i wykonanie Orange Computers
    Do góry