Aktualności Historia Patron Kapłani Wspólnoty Biuro parafialne Ogłoszenia Porządek nabożeństw Kontakt Linki
317526
Ogłoszenia
<< Powrót


Biografia Ks. prałata Bernarda Waszczuka (24.09.2010)


"Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą".
ks. Jan Twardowski


Urodził się 18.02.1938 r. w miejscowości Paszenki w rodzinie Marcina i Józefy z d. Filipiuk małżonków Waszczuk, którzy prowadzili własne gospodarstwo rolne. Ochrzczony został w kościele parafialnym w Paszenkach. Wzrastał katolickiej atmosferze domu rodzinnego od młodych lat był gorliwym ministrantem. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Paszenkach i w Jabłoniu. Nauki gimnazjalne kontynuował od 1951 r. w Małym Seminarium Diecezjalnym czyli Gimnazjum Biskupim w Siedlcach, które ukończył w 1955 r. otrzymując maturalne świadectwo dojrzałości.

Tego roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach i po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał 25.02.1961 r. święcenia kapłańskie przez posługę bpa Mariana Jankowskiego, sufragana podlaskiego. 

Zaraz poświęceniach podjął stacjonarne studia specjalistyczne w zakresie prawa kanonicznego na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studia ukończył w 1964 r. uzyskując tytuł magistra prawa kanonicznego. Kontynuował je jeszcze w roku akademickim 1966/67. 

Jako wikariusz pracował w diecezji w następujących parafiach:
* Mokobody – od 01.08.1964 r.
* Siedlce, św. Stanisława – od 02.08.1965 r.
* Dęblin, św. Piusa V – od 01.09.1967 r.
* Garwolin, Przem. Pańskiego – od 01.07.1969 r.

Następnie posługiwał w trzech samodzielnych placówkach duszpasterskich w diecezji. Dla dobra duchowego, katechezy, wychowania i opieki duszpasterskiej młodzieży został mianowany z dniem 18.08.1972 r. prefektem szkól średnich w mieście i rektorem kościoła filialnego p.w. Św. Piotra i Pawła w Międzyrzecu Podl.

Po sześcioletniej posłudze prefekta w Międzyrzecu Podl. został 10.08.1978 r. proboszczem w parafii Tuczna. Proboszczem parafii Wisznice został z dniem 28.08.1984 r. i jednocześnie dziekanem dekanatu wisznickiego. Tutaj przeprowadził konserwację świątyni parafialnej, remont budynków gospodarczych, generalny remont organów i ogrodzenie cmentarza grzebalnego murowanym parkanem. Będąc wikariuszem parafii Garwolin od 22.02.1972 r. pełnił funkcję dekanalnego referenta duszpasterstwa rodzin w dekanacie garwolińskim.

Jako prawnik pracował także w Sądzie Biskupim. Dnia 25.02.1971 r. został mianowany przez bpa Jana Mazura sędzią prosynodalnym na okres 10 lat. Ta funkcja była mu przedłużana na dwa kolejne dziesięciolecia. W 1993 r. został mianowany obrońcą węzła małżeńskiego w tymże sądzie.

Dostrzegając jego postawę kapłańską i gorliwość w pracy duszpasterskiej oraz sumienne wypełnianie obowiązków sędziego prosynodalnego, bp J. Mazur mianował go 15.07.1991 r. kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiaty Janowskiej. Natomiast bp Jan Wiktor Nowak 20.05.1997 r. podniósł go do godności kanonika gremialnego tejże kapituły. Bp Zbigniew Kiernikowski w 24.08.2004 r. zatwierdził jego wybór na dziekana Kapituły Kolegiaty Janowskiej i przysługujący mu tytuł prałata w tejże kapitule.

Już w par. Tuczna pojawiła się choroba nowotworowa i mimo operacji chirurgicznej dała znać o sobie w następnych latach. Dlatego osłabiony fizycznie zrezygnował z czynnej pracy duszpasterskiej w parafii i z dniem 30.04.1992 r. przeszedł na rentę. Zamieszkał na terenie par. błogosławionego Honorata w Białej Podl. Tutaj w miarę swoich sił pomagał w duszpasterstwie parafialnym miejscowym kapłanom.

Zmarł 24 września 2010 r. w szpitalu w Białej Podlaskiej po długiej chorobie nowotworowej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 27 września br. w kościele pw. błogosławionego Honorata w Białej Podl. Po Mszy św. pogrzebowej ciało zmarłego ks. Bernarda Waszczuka zostanie pochowane na miejscowym cmentarzu przy ul. Janowskiej. 

(o
pr. ks. B. Błoński)

 


dodano 25 września 2010

 
 
projekt i wykonanie Orange Computers
Do góry